Обработени товарни превозни средства (18.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 17.09.2021 г. до 8.00 часа на 18.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2719

1274

1445

Лесово

996

531

465

Калотина

1140

550

590

Кулата

1510

1103

407

Дунав мост - Русе

2287

1067

1220

Дунав мост - Видин

675

405

270

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.