Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (18.11.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 17.11.2023 г. до 8.00 часа на 18.11.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3003

1334

1669

Лесово

1529

780

749

Калотина

1481

696

785

Кулата

1715

1199

516

Дунав мост - Русе

3062

1409

1653

Дунав мост - Видин

753

439

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 18 November 2023 09:41
Последна актуализация: 18 November 2023 09:42