Обработени товарни превозни средства (19.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 18.07.2021 г. до 8.00 часа на 19.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2015

1221

794

Лесово

822

632

190

Калотина

1124

611

513

Кулата

1469

296

1173

Дунав мост - Русе

1717

502

1215

Дунав мост - Видин

573

260

313

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.