Обработени товарни превозни средства (19.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 18.10.2021 г. до 8.00 часа на 19.10.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2542

1175

1367

Лесово

1153

632

521

Калотина

1389

653

736

Кулата

2123

905

1218

Дунав мост - Русе

2854

1294

1560

Дунав мост - Видин

519

288

231

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.