Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (19.11.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 18.11.2023 г. до 8.00 часа на 19.11.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2826

1386

1440

Лесово

1438

789

649

Калотина

1257

613

644

Кулата

1244

689

555

Дунав мост - Русе

2575

1265

1310

Дунав мост - Видин

797

476

321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 19 November 2023 09:34
Последна актуализация: 19 November 2023 09:37