Обработени товарни превозни средства (20.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 19.07.2021 г. до 8.00 часа на 20.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2005

1256

749

Лесово

671

508

163

Калотина

1061

431

630

Кулата

1983

822

1161

Дунав мост - Русе

2319

974

1345

Дунав мост - Видин

470

219

251

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.