Обработени товарни превозни средства (20.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 19.09.2021 г. до 8.00 часа на 20.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2644

1233

1411

Лесово

1003

538

465

Калотина

1256

692

564

Кулата

1540

241

1299

Дунав мост - Русе

1991

699

1292

Дунав мост - Видин

609

285

324

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.