Обработени товарни превозни средства (20.10.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 19.10.2021 г. до 8.00 часа на 20.10.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2562

1227

1335

Лесово

1270

654

616

Калотина

1376

630

746

Кулата

2315

1164

1151

Дунав мост - Русе

2822

1252

1570

Дунав мост - Видин

521

308

213

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.