Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (20.11.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 19.11.2023 г. до 8.00 часа на 20.11.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3211

1468

1743

Лесово

1486

811

675

Калотина

1528

830

698

Кулата

1575

289

1286

Дунав мост - Русе

2664

1247

1417

Дунав мост - Видин

829

471

358

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

Дата на публикуване: 20 November 2023 10:04
Последна актуализация: 20 November 2023 10:05