Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (21.09.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 20.09.2023 г. до 8.00 часа на 21.09.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2730

1185

1545

Лесово

1595

805

790

Калотина

1482

711

771

Кулата

2278

1129

1149

Дунав мост - Русе

3107

1367

1740

Дунав мост - Видин

748

377

371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 21 September 2023 09:09
Последна актуализация: 21 September 2023 09:09