Обработени товарни превозни средства (21.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 20.09.2021 г. до 8.00 часа на 21.09.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2428

1133

1295

Лесово

1018

596

422

Калотина

1361

663

698

Кулата

2064

896

1168

Дунав мост - Русе

2631

1243

1388

Дунав мост - Видин

446

241

205

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.