Обработени товарни превозни средства (22.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 21.11.2021 г. до 8.00 часа на 22.11.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2613

1213

1400

Лесово

1217

683

534

Калотина

1220

720

500

Кулата

1656

350

1306

Дунав мост - Русе

2264

796

1468

Дунав мост - Видин

691

360

331

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.