Обработени товарни превозни средства (22.01.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 21.01.2022 г. до 8.00 часа на 22.01.2022 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2618

1183

1435

Лесово

1158

710

448

Калотина

1335

679

656

Кулата

1597

1150

447

Дунав мост - Русе

2640

1224

1416

Дунав мост - Видин

709

389

320

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосн и и товарни автомобили до 3,5т.