Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Агенция „Митници“ и Българското национално радио ще си сътрудничат за повишаване информираността на българските граждани

Агенция „Митници“ и Българското национално радио сключиха меморандум за сътрудничество и за осъществяване на съвместни инициативи. 
Документът беше подписан официално от директора на Агенция „Митници“ Павел Геренски и генералния директор на БНР Милен Митев.
Двете институции настояха, че ще работят заедно за повишаване информираността на българските граждани в областта на финансите и митниците. 
Общите усилия ще бъдат насочени към потребителите и бизнеса за защита на техните права срещу употребата на фалшиви стоки, както и на нелегални акцизни стоки. Приоритет ще са програми и кампании, насочени към децата  – за това какви са рисковете от употребата на дизайнерски наркотици.
Директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски благодари на генералния директор на БНР и ръководството на медията за възможността двете институции да работят заедно и в полза на хората.
„Агенция „Митници“, като една от двете основни приходни администрации у нас, а и като институция, която има изключително широк кръг от задачи, които са свързани с обезпечаване сигурността и безопасността на гражданите, както и мерки за защита на националната сигурност, разбираемо е във фокуса на общественото внимание. Във връзка с това най-естественото нещо бе да се обърнем за помощ и съдействие към най-старата и авторитетна медия у нас, БНР. Мисля, че това е правилният подход и начин институциите да отворят широко врати и обществото да знае какво се случва, защото това е една от формите за осъществяване на контрол и обществото ни да научи за целите и задачите, а и за проблемите, пред които се сблъскваме. Естествено ние очакваме и обратна връзка, която неминуемо ще се появи, след като нашата дейност стане по-публична“, отбеляза в заключение директорът на Агенция „Митници“.
„Това е продължение на инициативите на БНР да си партнира с институциите в страната, защото като обществена медия, основното ни задължение е да информираме обществото и да предоставяме точна, навременна и проверена информация… Често пъти се получава така, че между институциите и широката аудитория пада някаква информационна завеса и никой не знае къде и какво се случва. Бих искал ние да изпълним своята роля и тази завеса изцяло да падне, за да видят хората с какви предизвикателства се сблъскват професионалистите, а и с какво могат да бъдат полезни за всеки един от нас“, отбеляза генералният директор на обществената медия.
На срещата Милен Митев отбеляза още, че българската аудитория и в частност тази на БНР живо се интересува от работата на институциите у нас.

 

 

Дата на публикуване: 23.05.2023 13:05
Последна актуализация: 23.05.2023 13:05
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4