Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (23.06.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 22.06.2022 г. до 8.00 часа на 23.06.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3156

1368

1788

Лесово

1522

804

718

Калотина

1358

718

640

Кулата

2339

1149

1190

Дунав мост - Русе

2844

1302

1542

Дунав мост - Видин

859

465

394

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.