Обработени товарни превозни средства (23.09.2021)

 

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 22.09.2021 г. до 8.00 часа на 23.09.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2664

1305

1359

Лесово

1188

616

572

Калотина

1402

591

811

Кулата

2184

1115

1069

Дунав мост - Русе

2512

1152

1360

Дунав мост - Видин

565

348

217

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.