Обработени товарни превозни средства (24.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 23.07.2021 г. до 8.00 часа на 24.07.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1409

445

964

Лесово

452

121

331

Калотина

1000

551

449

Кулата

1658

1155

503

Дунав мост - Русе

1808

932

876

Дунав мост - Видин

520

359

161

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.