Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (25.05.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на24.05.2023 г. до 8.00 часа на 25.05.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2625

1263

1362

Лесово

1157

697

460

Калотина

1177

663

514

Кулата

2412

1215

1197

Дунав мост - Русе

2919

1449

1470

Дунав мост - Видин

733

346

387

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 25.05.2023 10:05
Последна актуализация: 25.05.2023 10:05