Обработени товарни превозни средства (25.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 24.09.2021 г. до 8.00 часа на 25.09.2021 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2 523

1 242

1 281

Лесово

1 049

519

530

Калотина

1 363

677

686

Кулата

1 577

1 118

459

Дунав мост - Русе

2 322

1 150

1 172

Дунав мост - Видин

597

421

176

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.