Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (26.05.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.05.2023 г. до 8.00 часа на 26.05.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3026

1552

1474

Лесово

1360

795

565

Калотина

1345

717

628

Кулата

2233

1174

1059

Дунав мост - Русе

2694

1216

1478

Дунав мост - Видин

836

489

347

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

 

 

Дата на публикуване: 26 May 2023 10:28
Последна актуализация: 26 May 2023 10:28