Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (26.09.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.09.2023 г. до 8.00 часа на 26.09.2023 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2888

1259

1629

Лесово

1285

770

515

Калотина

1424

729

695

Кулата

2023

799

1224

Дунав мост - Русе

2829

1293

1536

Дунав мост - Видин

602

292

310

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

 

 

Дата на публикуване: 26 September 2023 09:16
Последна актуализация: 26 September 2023 09:16