Обработени товарни превозни средства (26.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 25.11.2021 г. до 8.00 часа на 26.11.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2662

1205

1457

Лесово

1290

691

599

Калотина

1297

766

531

Кулата

2368

1249

1119

Дунав мост - Русе

3010

1241

1769

Дунав мост - Видин

691

374

317

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.