Обработени товарни превозни средства (27.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 26.07.2021 г. до 8.00 часа на 27.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1547

416

1131

Лесово

776

200

576

Калотина

848

613

235

Кулата

2020

842

1178

Дунав мост - Русе

2245

1237

1008

Дунав мост - Видин

315

247

68

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.