Обработени товарни превозни средства (27.09.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 26.09.2021 г. до 8.00 часа на 27.09.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2386

1189

1197

Лесово

1286

673

613

Калотина

1421

697

724

Кулата

1513

234

1279

Дунав мост - Русе

1977

717

1260

Дунав мост - Видин

522

287

235

 

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.