Обработени товарни превозни средства (27.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 26.11.2021 г. до 8.00 часа на 27.11.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2975

1310

1665

Лесово

1187

672

515

Калотина

1188

567

621

Кулата

1802

1281

521

Дунав мост - Русе

2574

1137

1437

Дунав мост - Видин

732

445

287

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.