Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (28.05.2023)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 27.05.2023 г. до 8.00 часа на 28.05.2023 г.

ГКПП

общо

в т. ч.

вход

изход

Капитан Андреево

3182

1352

1830

Лесово

1338

822

516

Калотина

1396

658

738

Кулата

1252

655

597

Дунав мост - Русе

2538

1068

1470

Дунав мост - Видин

884

498

386

*В справката са включени само основните ГКПП. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.

Дата на публикуване: 28 May 2023 10:17
Последна актуализация: 28 May 2023 10:17