Обработени товарни превозни средства (28.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 27.07.2021 г. до 8.00 часа на 28.07.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

1990

821

1169

Лесово

815

320

495

Калотина

945

602

343

Кулата

2258

1115

1143

Дунав мост - Русе

2455

1290

1165

Дунав мост - Видин

351

234

117

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.