Обработени товарни превозни средства (28.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 27.11.2021 г. до 8.00 часа на 28.11.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2942

1424

1518

Лесово

1192

647

545

Калотина

1206

568

638

Кулата

1285

691

594

Дунав мост - Русе

2276

1101

1175

Дунав мост - Видин

764

463

301

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.