Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Управляващият комитет на програмата отчете успешен старт за CELBET 2

Във Варшава бяха представени резултатите от първите шест месеца на втората фаза на проекта за сътрудничество по Източните и Югоизточните сухопътни граници

Няма общо решение, но е важно да работим със синхронизирани стандарти стана ясно по време на откриването на срещата на Управляващия комитет на CELBET (Customs Eastern and South-Eastern Land Border Expert Team- Митнически експертен екип по Източните и Югоизточните сухопътни граници). Заседанието бе открито от ръководителя на националната данъчна администрация на Полша г-н Мариан Банас. По време на срещата, която се проведе на 28.11.2018 г., във Варшава, Полша, като положителни характеристики на проекта бяха посочени неговата практическа насоченост и екипността. Основите цели на проекта на този етап са обмяната на опит и информация, обучението на обучаващи и изграждането на съизмерими стандарти за контрол.
В проекта участват България, Гърция, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Хърватия, а сътрудничеството се развива в рамките на шест екипа: Управление на риска, Управление и оценка на митническите пунктове, Оперативен контрол, Оборудване, Обучение и Междуинституционално сътрудничество и сътрудничество с трети страни. Ново във втората фаза на проекта - CELBET 2, която е с продължителност 24 месеца и стартира през април т.г., е изграждането на така наречената "мрежа от митнически пунктове" и акцентът върху комуникацията.
Основна цел по време на CELBET 2 е предоставяне на еднаква гаранция за защита на целия ЕС чрез най-високо качество на митнически контрол по външните сухопътни граници на ЕС, което да бъде постигнато чрез интензивно сътрудничество и работа в мрежа.

 

  • 1
  • 2
  • 3