Z6_HQ8A1O82K8HHE0Q1MGAVNIGQ05
Z7_PPGAHG800HEHE0QFP9POSQ0CD5

Обработени товарни превозни средства (29.06.2022)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 28.06.2022 г. до 8.00 часа на 29.06.2022 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2832

1268

1564

Лесово

1475

861

614

Калотина

1485

698

787

Кулата

2292

1111

1181

Дунав мост - Русе

2897

1428

1469

Дунав мост - Видин

722

419

303

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.