Обработени товарни превозни средства (29.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 28.11.2021 г. до 8.00 часа на 29.11.2021 г.

ГКПП

общо

в т.ч.

Вход

изход

Капитан Андреево

2804

1357

1447

Лесово

1326

758

568

Калотина

1194

640

554

Кулата

1680

365

1315

Дунав мост - Русе

2362

952

1410

Дунав мост - Видин

726

362

364

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.