Обработени товарни превозни средства (29.07.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 28.07.2021 г. до 8.00 часа на 29.07.2021 г.

            ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2318

1142

1176

Лесово

984

485

499

Калотина

1022

587

435

Кулата

2349

1091

1258

Дунав мост - Русе

2609

1263

1346

Дунав мост - Видин

468

278

190

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста..

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.