Обработени товарни превозни средства (30.04.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

 

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 29.04.2021 г. до 8.00 часа на 30.04.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

738

366

372

Лесово

288

165

123

Калотина

273

111

162

Кулата

358

284

74

Дунав мост - Русе

593

349

244

Дунав мост - Видин

195

92

103

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.