Обработени товарни превозни средства (30.11.2021)

Във връзка с нарастващия обем на товарни превозни средства, които преминават през основните ГКПП на Република България, и с оглед подпомагане на аналитичните бизнес потребности на превозвачите, Агенция „Митници“ публикува ежедневна справка за обработените товарни автомобили през изтеклото денонощие.

Обработени товарни превозни средства

от 8.00 часа на 29.11.2021 г. до 8.00 часа на 30.11.2021 г.

 

ГКПП

общо

в т.ч.

вход

изход

Капитан Андреево

2935

1319

1616

Лесово

1340

688

652

Калотина

1256

614

642

Кулата

2273

947

1326

Дунав мост - Русе

2726

1341

1385

Дунав мост - Видин

583

239

344

 

 

*В справката са включени само основните ГКПП и обработените от АМ товарни автомобили. Пълна справка за преминалите през ГКПП Дунав мост 2 превозни средства, вкл. товарни автомобили, се публикува от дружеството, управляващо моста.

*В справката са отчетени товарни автомобили с три и повече оси, двуосни и товарни автомобили до 3,5т.