Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

Административно обслужване в контекста на Covid-19

Във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на Covid-19 и други респираторни заболявания Агенция „Митници“ изпълнява заповедите и препоръките на Министерство на здравеопазването. 
Осигурено е обслужване на граждани и икономически оператори във всички офиси на Агенцията с обичайното работно време. При посещение на сграда на Агенция „Митници“ молим да спазвате актуалните към момента препоръки за дезинфекция и отстояние, както и препоръчваме да използвате маска, ако се налага да изчакате заедно с други клиенти. 
Препоръчваме също така да се възползвате от електронните административни услуги на Агенция „Митници“.          
Информация за регистрацията в и работа с информационните системи на Агенция „Митници“ можете да намерите на Е-Портала на Агенция „Митници“.