Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2019 г., Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2019 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) 2019/999 на Съвета от 13.06.2019 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) 2019/998 на Съвета от 13.06.2019 г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Информация за бизнеса/Митническа дейност - подрубрика Суспендиране на митата.
Информираме също така, че 15 Август 2019 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Юли 2020 г.
Информация във връзка с процедурата по подаване на искания е поместена в рубриката Информация за бизнеса / Митническа дейност - подрубрика Суспендиране на митата в документ „Най-често задавани въпроси”. В тази подрубрика могат да бъдат намерени и формулярите на исканията.