Z6_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R44
Z7_HQ8A1O82K87BE0Q1MGEK3L1R43

В КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители за тях

В Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС за 2022 г. КН 2022 са въведени промени в номенклатурата по отношение на електронните цигари, както и течности и пълнители, които се използват с тях, най-важните от които са:
- създадена е нова позиция 2404 за „Продукти, съдържащи тютюн, възстановени тютюни, никотин или заместители на тютюна или никотина, предназначени за вдишване без горене на продуктите; други продукти, съдържащи никотин, предназначени за въвеждане на никотин в човешкото тяло“;
- въведена е дефиниция в забележка 3 към глава 24 на изразът „вдишване без горене на продуктите“ за целите на позиция 2404;
- създаване на нов код 8543 40 00 за „Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване“;
Във връзка с тези промени и с оглед статистическото проследяване на количествата на е-течности, допускани за свободно обращение, Ви информираме, че се налагат промени  в изискванията за деклариране на течностите за електронни цигари, в това число и представени в устройства за еднократна употреба и в патрони и пълнители за електронни цигари, предвиждащи въвеждането на допълнителна мерна единица „милилитри“.
В тази връзка е публикувана в Държавен вестник Заповед № ЗАМ – 184/32-31455 от 28.01.2022г. на директора на Агенция „Митници“ за изменение на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците, където са определени данните, които се изискват при подаване на митническа декларация на територията на Република България в зависимост от митническия режим, както и съответните национални кодове. 
С цел правилното деклариране в митническата декларация на течностите за електронни цигари се създава допълнителна национална мерна единица „милилитър“ (с код 110), както и допълнителни национални кодове по ТАРИК Т001 „Течности, съдържащи никотин“, Т002 „Течности, несъдържащи никотин“ и Т999 „Други“, които следва да се декларират при определени условия:
1.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 10 (Патрони и пълнители, пълни, за електронни цигари, препарати за използване в патрони и пълнители за електронни цигари) в Е.Д. 6/17 „Национален допълнителен код по ТАРИК“ задължително се декларира код Т001 и в Е.Д. 6/2 „Допълнителна мерна единица“, се декларира националния код за мерна единица милилитър 110.
2.    При деклариране на код по ТАРИК 2404 12 00 90 (Други), са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се декларира код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се декларира националния код 110 или при деклариран в Е.Д. 6/17 код Т999, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
3.     При деклариране на код по ТАРИК 2404 19 90 00 (Други продукти, предназначени за вдишване без горене, несъдържащи никотин), също са определени два алтернативни начина за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се посочи код Т002, в Е.Д. 6/2 задължително се посочва национален код 110; при посочен код Т999 в Е.Д. 6/17, не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица.
При деклариране на код по ТАРИК 8543 40 00 00 (Електронни цигари и подобни електрически изпарителни устройства за лично ползване), са определени три възможни варианта за деклариране: ако в Е.Д. 6/17 се попълни код Т001, в Е.Д. 6/2 задължително се попълва код 110; кодът 110 се попълва задължително и при наличие в Е.Д. 6/17 на код Т002; не е необходимо деклариране на допълнителна мерна единица при попълнен в Е.Д. 6/17 код Т999. 
От датата на публикуване в Държавен вестник на изменението на Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г., горецитираните кодове следва да се използват в Митническата информационна система за внасяне.

Заповедта можете да намерите в Законодателство - Митническо законодателство - Заповеди на министъра на финансите и на директора на Агенция "Митници" 
 

Дата на публикуване: 31 January 2022 16:17
Последна актуализация: 21 February 2022 10:48