Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 
От 01.10.2019 г. заявленията за ОИО ще се подават само по електронен път

От 01.10.2019 г., заявленията за ОИО следва да се подават само по електронен път. В тази връзка от тази дата ще бъде въведен в експлоатация портал на търговците в ЕС (EU Trader portal е-AEO), който е входна точка към системата за ОИО за икономическите оператори. Порталът на търговците в ЕС се използва за подаване и обмен на информация относно заявленията и разрешенията, свързани с ОИО, или относно всички следващи събития, които могат да повлияят на управлението на разрешението.
За получаване на достъп е необходима предварителна регистрация. ИО следва да притежава ЕОРИ номер и да бъде регистриран за електронна комуникация с Агенция „Митници“.
Информация относно получаването на ЕОРИ номер може да намерите тук
Информация относно регистрацията за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път може да намерите тук