Проекти на нормативни актове

В момента няма проекти на нормативни актове за публично обсъждане съгласно Закона за нормативните актове, които да подлежат на публикуване на официалната интернет страница на Агенция "Митници"