Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KK1
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030KT6
Проекти на нормативни актове

Проектите на нормативни актове се публикуват и на интернет страницата на Агенция "Митници" с цел прозачност като връзка към страницата на първостепенния разпоредител  Министерство на финансите

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК   Обсъждане от 17.03.2023 г. до 16.04.2023 г.

 

Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон Обсъждане от 17.03.2023 г. до 16.04.2023 г.

 

Законопроект за допълнение на Кодекса за застраховането Обсъждане от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г.

 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, заедно с мотиви към него    (връзка към страницата на първостепенния разпоредител Министерство на финансите, общественото обсъждане е със срок от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г.)

 

Дата на публикуване: 03.10.2018 14:10
Последна актуализация: 18.03.2023 08:03