Проекти на нормативни актове - Архив

 

Тук можете да проследите проектите на нормативни актове с изтекъл срок на публично обсъждане, които са били публикувани на официалната интернет страница на Агенция "Митници" съгласно Закона за нормативните актове.

 


 

Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Мотиви към проекта на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Проектът бе публикуван на Портала за обществени консултации към Министерски съвет със срок на обществено обсъждане до 22.08.2021 г.

 

 

 

Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници" (проект)

 

Мотиви към проекта на Инструкция за достъпа на Държавна агенция „Национална сигурност” до информационните фондове на Агенция „Митници"


Проектът бе публикуван на  Портала за обществени консултации към Министерския съвет със срок за обществено обсъждане до 03.10.2018 г.