Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2O84
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2OO2
Прозрачно управление

В рубриката ще се публикуват статистическа информация, данни и документи, представляващи обществен интерес. Рубриката е създадена в съответствие с принципа на прозрачност в действията на администрацията. В нея ще се публикуват статистическа информация, данни и документи, представляващи обществен интерес. Тук ще намерите също решения по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), основните стратегически и оперативни документи.

 

Публична информация по повод износ на български тютюневи изделия към ОАЕ и други държави

 

Заявление по ЗДОИ 32-151705/14.05.21г.

Решение Р-210/32-167179/28.05.2021 г.

Писмо - възражение 32-172519/02.06.2021 г.

Решение Р-220/32-173573/02.06.2021 г.

Заявление по ЗДОИ 32-170870/01.06.2021 г.

Решение Р-232/32-185343/11.06.2021 г.

 

Още информация за дейността на администрацията:

Агенцията в цифри и факти (Статистика, Анализи, Отчети на Агенция „Митници“, Годишни планове на Агенция „Митници“, Отчети за касовото изпълнение на бюджета)

Стратегии, Програми, Проекти

Достъп до обществена информация

 

Препратки към външни източници:

Прозрачно управление на НАП (препратка към официалната интернет страница на Национална агенция по приходите)

Достъп до информация на МФ (препратка към официалната интернет страница на Министерство на финансите)