Z6_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030SS6
Z7_HQ8A1O82KOCHF0QKND7I030686
Публични регистри по ЗАДС

Публичен регистър на регистрираните получатели

 

Публичен регистър на временно регистрираните получатели

 

Регистър Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопоизводство на малки винопроизводители

 

Регистър на освободените от акциз краен потребител (ОАКП)

 

Регистър на лицензираните складодържатели и данъчните складове

 

Регистър на разрешенията за продажба на тютюневи изделия

 

Публичен регистър на сертификати за превоз на маркирано гориво

 

Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия

 

Регистър на лицата, регистрирани съгласно чл. 57а от ЗАДС

 

Регистър на цените на тютюневите изделия - до 06.08.2017 г.

 

Регистър на цените на тютюневите изделия след 07.08.2017 г.