Отказ от отговорност за съдържание

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Агенция "Митници" актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Във връзка с приетия нов Устройствен правилник на Агенция "Митници", влизащ в сила на 31.07.2021 г., Агенция "Митници" извършва актуализации на част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява опромените, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

публикувано на  01.01.2021 г.

последна актуализация на 31.07.2021 г.