Z6_HQ8A1O82KORV80QC7UVVH72GS7
Z7_HQ8A1O82KORV80QC7UVVH728I4

Media center

 

 

 


Loading ...

Custom Chronicles

"Митническа хроника" е списание с десетилетна история, насочено към митническите служители, икономически оператори в областта на митническата и акцизната дейност, както и изследователи, преподаватели, студенти и ученици в специализирани области. 

Към момента списанието излиза четири пъти годишно в обем от 25 страници. Разпространява се безплатно. 

 От началото на 2022 г. списанието се издава само в електронен формат и се публикува на  интернет страницата на Агенцията. Както актуалните броеве, така и стари книжки можете да намерите в настоящата секция.