Z6_HQ8A1O82K0M5C0QGHS22371CE2
Z7_HQ8A1O82K0M5C0QGHS22371C52

Инструмент за предоставяне на финансова подкрепа за закупуването, поддръжката и модернизирането на оборудване за митнически контрол

Инструментът за предоставяне на финансова подкрепа за закупуването, поддръжката и модернизирането на оборудване за митнически контрол (Customs Control Equipment Instrument - CCEI) е политически и финансов механизъм, управляван от Европейската комисия / Главна дирекция Данъци и Митнически съюз. Той осигурява финансова помощ на митническите власти в 27-те държави-членки за доставка, надграждане и поддръжка на надеждно и съвременно оборудване, което е безопасно за хората, киберустойчиво и екологично съвместимо. Пълният текст на Регламента (Рег. № 2021/1077 от 24 юни 2021 г.) за този инструмент, който е част от Фонда за интегрирано управление на границите за периода 2021 – 2027, включително и индикативния списък на оборудването, което може да се използва за постигане на целите на митническия контрол е достъпен тук.

Бюджетът по CCEI ще бъде разпределен чрез грантови споразумения за предварително одобрено оборудване, подписани с митническите власти на страните-членки, които ще осигурят доставката на специализираното оборудване със съответните услуги от производители или доставчици на услуги

Дата на публикуване: 22.08.2022 17:08
Последна актуализация: 22.08.2022 17:08