Z6_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA3690
Z7_HQ8A1O82K8EN00A9JNE1UA36P4

Опростени процедури за деклариране

Законодателство

Формуляр на заявление за използване на опростявания при деклариране

Полезна информация

Връзки към сайта на ЕК