Z6_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CT1
Z7_HQ8A1O82K8D270QSA8VLJP3CR2
Събиране на оферта с обява - 2017 Събиране на оферта с обява - 2016

Събиране на оферта с обява - 2016

0008/32-365013/30.12.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване в Митница Югозападна"

Обява за събиране на оферти - ID: 9060387

Техническа спецификация, публикувана на 30.12.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 30.12.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 30.12.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.02.2017 г.

Договор № 32-55687 от 28.02.2017 г., публикуван на 28.02.2017 г.

 


 

0007/32-324268/18.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на батерии и настройка на устройства за резервиране на захранването (UPS)"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058799

Техническа спецификация, публикувана на 18.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 18.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 18.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 06.01.2017 г.

Протокол № 2, публикуван на 23.01.2017 г.

Договор № 32-41677 от 15.02.2017 г., публикуван на 15.02.2017 г.

 


 

0006/32-322798/17.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на пътни настилки на ГКПП „Дунав мост" и ГКПП „Калотина"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058746

Техническа спецификация по обособена позиция № 1, публикувана на 17.11.2016 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 2, публикувана на 17.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 17.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 17.11.2016 г.

Информация рег. № 32-341925 от 06.12.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 06.12.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 04.01.2017 г.

Протокол № 2 публикуван на 01.02.2017 г.

Договор № 32-63640 от 08.03.2017 г., по Обособена позиция № 1, публикуван на 08.03.2017 г.

Договор № 32-63310 от 08.03.2017 г., по Обособена позиция № 2, публикуван на 08.03.2017 г.

 


 

0005/32-321405/16.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на хигиенни материали"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058701

Техническа спецификация, публикувана на 16.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 16.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 16.11.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 09.12.2016 г.

Договор № 32-350360/14.12.2016 г., по обособена позиция № 2, публикуван на 14.12.2016 г.

Договор № 32-360391/23.12.2016 г., по обособена позиция № 1, публикуван на 27.12.2016 г.

 


 

0004/32-315735/10.11.2016 г.

Обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на паркинг на територията на МБ София Запад"

Обява за събиране на оферти - ID: 9058453

Техническа спецификация, публикувана на 10.11.2016 г.

Указания и образци на документи, публикувани на 10.11.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 10.11.2016 г.

Разяснение № 32-322625/17.11.2016 г., публикувано на 17.11.2016 г.

Протокол № 1, публикуван на 27.12.2016 г.

Протокол № 2, публикуван на 09.02.2017 г.

Договор № 32-67310/13.03.2017 г., публикуван на 14.03.2017 г.

 


 

0003/32-263143/20.09.2016 г.

Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Митница Аерогара София, публикувана на 20.09.2016 г.

Техническа спецификация, публикувана на 20.09.2016 г.

Указания и образци, публикувани на 20.09.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 20.09.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.09.2016 г.

Договор № 32-292942/20.10.2016 г., публикуван на 20.10.2016 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-293304 от 20.10.2017 г. към Договор рег. № 32-292942 от 20.10.2016 г., публикувано на 27.10.2017 г.

 


 

0002/32-247551/02.09.2016 г.

Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Митница Столична, публикувана на 02.09.2016 г.

Техническа спецификация, публикувана на 02.09.2016 г.

Указания и образци, публикувани на 02.09.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 02.09.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 14.09.2016 г.

Договор № 32-259164 от 16.09.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.

Приложение към договор, публикувано на 16.09.2016 г.

Допълнително споразумение № 32-256033 от 14.09.2017 г. към Договор № 32-259164 от 16.09.2016 г., публикувано на 16.10.2017 г.

 


 

0001/32-244524/31.08.2016 г.

Обява за събиране на оферти за предоставяне на услуги по почистване на Митница Варна
и поделения МБ Варна-Запад, МП Летище, МП Ферибот и МБ Шумен, публикувана на 31.08.2016 г.

Техническа спецификация, публикувана на 31.08.2016 г.

Указания и образци, публикувани на 31.08.2016 г.

Проект на договор, публикуван на 31.08.2016 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.09.2016 г.

Договор № 32-257114 от 11.09.2016 г., публикуван на 16.09.2016 г.

Допълнително споразумение рег. № 32-256018 от 14.09.2017 г. към Договор № 32-257114 от 14.09.2016 г., публикувавно на 16.10.2017 г.

Дата на публикуване: 27.11.2018 19:13
Последна актуализация: 18.11.2022 01:54