Z6_HQ8A1O82KONH50QSCJ47V90002
Z7_HQ8A1O82KONH50QSCJ47V900G1
Агенцията в цифри и факти - АРХИВ

 

Статистика

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение, 2012-2016

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение, 2017-2018

 

 

Анализи

 

Анализ на приходите на Агенция "Митници" - първо полугодие 2018 г


Анализ на приходите от тютюневи изделия 2017 г

 

Анализ на приходите 2010-2013 г.

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" за 2019 г.

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" за 2018 г.

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" за 2017 г.

 

Годишен план и отчет на Агенция "Митници" за 2016 г.


Обобщени резултати за дейността на Агенция „Митници“ през 2015 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция „Митници“ през 2014 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2013 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2012 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2011 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2010 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2009 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2008 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2007 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2006 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2005 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2004 г.


План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за 2013


План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за периода януари - септември 2014 г.


Приходи, събрани от Агенция "Митници", за периода 2010 - 2013 г.

 

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на АМ за 2017 г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на АМ за 2016 г.

Дата на публикуване: 21.11.2018 14:55
Последна актуализация: 18.11.2022 01:38