Агенцията в цифри и факти - АРХИВ

Страницата е в процес на актуализация и не всички данни да прехвърлени от предходната версия на интернет страницата. Ако не намирате информация за търсения от вас период тук, моля да посетите предходната версия на интернет страницата чрез бутона "Към стария сайт", достъпен от началната страница на този сайт.

Статистика

 

Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение, 2012-2016

 

Анализи

 

Анализ на приходите 2010-2013 г.

 

Отчети за дейността на Агенция "Митници"


Обобщени резултати за дейността на Агенция „Митници“ през 2015 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция „Митници“ през 2014 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2013 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2012 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2011 г.
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2010 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2009 г.

Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2008 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2007 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2006 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2005 г. 
 
Обобщени резултати за дейността на Агенция "Митници" през 2004 г.  

Цели на Агенция "Митници" за 2014 г. 
 
Цели на администрацията за 2012 г.  

Цели на Агенция "Митници" за 2011 г.  

Отчет за изпълнението на годишен план на Агенция “Митници” - 2011 г. 
 
Отчет за изпълнението на целите на Агенция "Митници" - 2010 г.  

Отчет за изпълнението на годишен план на Агенция “Митници” - 2009 г.


План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за 2013


План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за периода януари - септември 2014 г.


Приходи, събрани от Агенция "Митници", за периода 2010 - 2013 г.

 

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Във връзка чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за достъп до обществена информация Агенция "Митници" публикува ежемесечно данни за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници".

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на АМ за 2017 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на АМ за 2016 г. - 6-12 месец