Акцизна дейност

Разяснения за регистрация на фотоволтаична централа по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

 

Инфромация за акцизната дейност в контекста на Брексит можете да намерите на страницата на ЕК - Обяснителна бележка относно акцизи за текущо движение на стоки в случай на напускане без сделка (на английски)  Още информация за Брексит и препратки към сайта на ЕК и към други ресурси можете да намерите и  рубриката Брексит

 

Упътване за търговците на дребно относно внедряването на информационната система за проследяване на тютюневи изделия и подробни   Указания за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия  вижте в На фокус ТУК

 

 

Прочетете тук за:

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки

 

Удостоверение за регистрация на регистриран получател

 

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител

 

 

 

Издаване на удостоверение за регистрирана цена на тютюнево изделие или за промяна на регистрирана цена на тютюнево изделие

 

Разрешение за търговия с тютюневи изделия

 

 

Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител

 

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна

 

 

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ, биогаз и електрическа енергия

 

 

Още информация можете да намерите в секцията Административни услуги, както е Електронни административни услуги , препратки към които ще намерите в основното хоризонтално меню на страницата

 

Подаването на документи се извършва чрез е-Портала на Агенция "Митници" на едрес https://ep.customs.bg/eportal/

 

Основните нормативни документи можете да откриете в секция Законодателство - Акцизно законодателство

 

 

Download Icon
Разяснения за регистрация на фотоволтаична централа